Slovenská konzervatívna strana presadzuje kresťanské a národné hodnoty

Vychádzame z myšlienky udržateľného rozvoja a presadzujeme tri strategické priority

1, bezpečnosť

2, rozvoj 

3, prosperita

Cieľom našej politiky je zrealizovať víziu funkčného štátu, v ktorom prosperujú snaživí a čestní ľudia. Funkčný štát musí občanom poskytnúť v prvom rade bezpečnosť - vo vnútri krajiny aj navonok. Podporujeme myšlienku spolupracujúcej, ale nie násilne unifikovanej  Európy. Presadzujeme politiku Európy suverénnych štátov, ekonomickej spolupráce a efektívnej kooperácie na úrovni bezpečnosti za podmienky, že inštitúcie pracujúce v tejto oblasti budú mať za cieľ naozaj bezpečnosť obyvateľov Európy a nie kontrolu občanov a zasahovanie do ich súkromia.


Naše kontakty

Addresa:


Röntgenova 28 

851 04 Bratislava

Slovenská republika


Email: 


info@eskas.sk