Dokumenty

Dary 2019

Marec: 0

Február: Františk Imrich, bytom Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava - 1700 EUR 24.02.2019

Január: 0


Pôžičky 2019

Marec: 0

Február: Kristína Šabíková, bytom Holíčska 1023/25, Bratislava 851 05 -  193 EUR 30 eurocentov

Január: 0


Dary 2018

SKS neprijala v roku 2018 žiadne členské príspevky, bezodplatné plnenia ani žiadny peňažný dar mimo príspevkov na transparentný účet zriadený ku komunálnym voľbám (https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2201515720&f=01.10.2018&t=17.12.2018#).

Príjmy na TU ku komunálnym voľbám presahujúce dvojnásobok minimálnej mzdy:

1, Františk Imrich, bytom Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava - 1000 EUR 6.11.2018 - transparentný účet komunálne voľby

2, Marek Čepko bytom Jarná 39, 900 42 Dunajská Lužná - 1500 EUR 7.11.2018 - transparentný účet komunálne voľby

 Prehľad úrokov z pôžičiek za rok 2018 


MenoAdresaVýška úroku 2018 pri 2,17 %Obdobie
Čepko MarekJarná 39, 900 42 Dunajská Lužná3 362,67(1.1. - 12.6.2018)
Čepko MarekJarná 39, 900 42 Dunajská Lužná4 767,70(13.6. - 31.12.2018)
8 130,37
Adamčík EduardKlimkovičova 1913/1, 040 23 Košice1 519,00(1.1. - 31.12.2018)
Csefalvayová KatarínaÁdorská 23, Dunajská Streda 929 0154,25(1.1. - 31.12.2018)
Lamač PeterMandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná484,53(1.1. - 12.6.2018)
Imrich FrantišekŠoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava108,50(1.1. - 31.12.2018)
Kováčik PeterOkružná 35, 972 51 Handlová67,27(31.5.-31.12.2018)


Zoznam darcov strany #SIEŤ 2017


Bezodplatné plnenie nad minimálnu mzdu


Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Ivan Zuzula22.12.2017Jašíkova 1, 821 03 Bratislava 25000 € (bezodplatné plnenie)
Prehľad úrokov z pôžičiek (nepeňažných darov) nad minimálnu mzdu
Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Marek Čepko 31.12.2017Jarná 39, 900 42 Dunajská Lužná7 048,15 € (úrok z pôžičky)
Eduard Adamčík 31.12.2017Klimkovičova 1913/1, 040 23 Košice1 435,00 € (úrok z pôžičky)
Peter Lamač 31.12.2017Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná1 025,00 € (úrok z pôžičky)
Prehľad úrokov z pôžičiek (nepeňažných darov) neprevyšujúcich minimálnu mzdu
Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Katarína Csefalvayová31.12.2017Ádorská 23, Dunajská Streda 929 0151,25 € (úrok z pôžičky)
Františk Imrich31.12.2017Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava95,76 € (úrok z pôžičky)