Dokumenty

Dary 2019

Júl:0

Jún: 0

Máj: 0

Apríl: 0

Marec: 0

Február: Františk Imrich, bytom Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava - 1700 EUR 24.02.2019

Január: 0


Pôžičky 2019

Jún: 0

Máj: 0

Apríl: 0

Marec: 0

Február: Kristína Šabíková, bytom Holíčska 1023/25, Bratislava 851 05 -  193 EUR 30 eurocentov

Január: 0


Dary 2018

V roku 2018 prijala SKS v súlade §22 ods. 5 Zákona č. 85/2005 Z. z. peňažné dary  presahujúce dvojnásobok minimálnej mzdy:


1, Františk Imrich, bytom Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava - 1000 EUR, 6.11.2018

2, Marek Čepko bytom Jarná 39, 900 42 Dunajská Lužná - 1500 EUR, 7.11.2018

 

Bezodplatné plnenia 2018

V roku 2018 prijala SKS v súlade §22 ods. 5 Zákona č. 85/2005 Z. z.  iné bezodplatné plnenie vo forme vyčíslenia úrokov z pôžičiek  


MenoAdresaVýška úroku 2018 pri 2,17 %Obdobie
Čepko MarekJarná 39, 900 42 Dunajská Lužná3 362,67(1.1. - 12.6.2018)
Čepko MarekJarná 39, 900 42 Dunajská Lužná4 767,70(13.6. - 31.12.2018)


8 130,37
Adamčík EduardKlimkovičova 1913/1, 040 23 Košice1 519,00(1.1. - 31.12.2018)


Príjmy z členského 2018

V roku 2018 politická strana SKS  v súlade s §22 ods. 5 Zákona č. 85/2005 Z. z. neprijala členský príspevok presahujúci dvojnásobok minimálnej mzdy.   


Zoznam darcov strany #SIEŤ 2017


Bezodplatné plnenie nad minimálnu mzdu


Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Ivan Zuzula22.12.2017Jašíkova 1, 821 03 Bratislava 25000 € (bezodplatné plnenie)
Prehľad úrokov z pôžičiek (nepeňažných darov) nad minimálnu mzdu
Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Marek Čepko 31.12.2017Jarná 39, 900 42 Dunajská Lužná7 048,15 € (úrok z pôžičky)
Eduard Adamčík 31.12.2017Klimkovičova 1913/1, 040 23 Košice1 435,00 € (úrok z pôžičky)
Peter Lamač 31.12.2017Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná1 025,00 € (úrok z pôžičky)
Prehľad úrokov z pôžičiek (nepeňažných darov) neprevyšujúcich minimálnu mzdu
Meno darcuDátum prijatiaAdresaZmluvný dar
Katarína Csefalvayová31.12.2017Ádorská 23, Dunajská Streda 929 0151,25 € (úrok z pôžičky)
Františk Imrich31.12.2017Šoltésovej 30, Bratislava 811 08 Bratislava95,76 € (úrok z pôžičky)