Predstavitelia

    Predsedníctvo

Ivan Zuzula – predseda

Jozef Kamenický – podpredseda

Kristína Šabíková – podpredseda


Radoslav Dlugoš – člen predsedníctva


Pavol Hanušovský – člen predsedníctva


Daniel Mikolaj – člen predsedníctva
Júlia Čurillová – člen predsedníctva

Peter Kandra –  člen predsedníctva 


Marek Čepko - kancelár